2% Parama

Parama iš Jūsų sumokėto pajamų mokesčio teikiama, pateikus prašymą Valstybinei mokesčių inspekcijai iki einamųjų metų gegužės 1 d. (prašymo forma FR0512 (2 versija)). Jei esate elektroninės bankininkystės vartotojas prašymą galite pateikti prisijungus prie Elektroninės deklaravimo sistemos.

Prašymas FR0512 (2 versija) gali būti pildomas ir pateikiamas internetu tiesiogiai.
Paramos gavėjas: VŠĮ Kūrybos terapijos namai
Paramos gavėjo kodas: 302551756
DnbNord bankas LT184010042502447089
Registracijos adresas: Kaunas, Kaišiadorių 5A

Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų paramą!