Aušra Šūmakarienė

Aušra Šūmakarienė – psichologijos magistrė, menininkė, viena iš dailės terapijos profesijos pradininkių Lietuvoje, Lietuvos dailės terapijos asociacijos narė, Vaiko ir šeimos asociacijos narė, Europos dailės terapeutų federacijos EFAT narė, Kūrybos terapijos namų steigėja ir vadovė, dailės terapijos ir dailės saviraiškos grupių vadovė.

Apie mane

Nuo mažens save pamenu ką nors kuriančią, piešiančią visur kur tik papuola-ant popieriaus skiautės, sienos ar savo kūno… Mano pomėgį pastebėję tėvai paskatino lankyti dailės mokyklą. Kūrybos metu patiriamas džiaugsmas, atsipalaidavimas, vidinės ramybės ir laisvės pojūtis giliai įsirėžė mano atmintin, todėl jau būdama suaugusi vėl ir vėl jo ieškojau kol atradau tradicinę kinų tapybą, sužavėjusią mane savo filosofija, skaidrumu, estetika. Tačiau man neužteko būti tik dailininke. Domėjausi ir žmogaus vidiniu pasauliu, psichologija vis bandydama atsakyti į klausimus kodėl taip dažnai mes kenčiame, liūdime, blaškomės ieškodami ir nerasdami savęs? Kaip tarp daugelio kelių surasti tą teisingą, vedantį didesnės vidinės laisvės, harmonijos link?

Ilgametės psichologijos studijos man padėjo rasti nemažai atsakymų ir pagaliau susivokti, kad tikrumoje į laimę veda daug kelių, tereikia rasti sau tinkamą. Aš savojo kelio ieškojau ilgai. Dirbdama vaikų psichologe, konsultuodama jų tėvelius pastebėjau, kad yra daug dalykų, kuriems suvokti, perteikti žodžių nepakanka. Tuomet klausiau savęs: kas galėtų būti vietoj tų žodžių, kas galėtų padėti vaikui ir jo šeimai pažinti, išreikšti ir patirti save naujai, atsikratant save ir aplinką griaunančio elgesio, bendravimo modelių? Atsakymą į šiuos klausimus man netikėtai davė Dailės terapija, mokslas kuris Lietuvoje žengia nedrąsius, bet labai svarbius žingsnius. Esu dėkinga Lietuvos dailės terapijos  asociacijai, Roehampton bei Vilniaus pedagoginio Universitetų dėstytojams už organizuotus mokymus, seminarus, kurie man padėjo apjungti dailės ir psichologijos žinias į prasmingą visumą, rasti tą man pačiai svarbų asmeninio tobulėjimo kelią. Jau daugiau nei 10 metų šiuo keliu lydžiu visus norinčius eiti kartu ir jaučiančius, kad mums pakeliui.

Išsilavinimas

Psichologinės studijos

1996m.baigiau Vytauto Didžiojo universitetą įgydama psichologijos magistro diplomą kartu su mokyklinės /vaikų/ psichologijos kvalifikacija. Podiplominėse studijose mokiausi geštalto terapijos metodų 1995-1996m, šeimos psichologinio konsultavimo 1999-2000, vaiko raidos vertinimo ir kūdikių psichoterapijos 2000-2002m. Nuo 2004m. dalyvavau ir baigiau VPU ir Roehampton Universitetų kartu su Lietuvos dailės terapijos  asociacija organizuotoje dailės terapeutų mokymo programoje.

Dailės studijos

1987 m baigiau Kauno A.Martinaičio dailės mokyklą. Nuo 2007m. mokausi tradicinės kinų tapybos. 2010m. surengiau pirmą savo darbų parodą.Dailės terapeutų darbų kasmetinės parodos. 2018 antroji personalinė paroda, tapyba aliejumi, “Sielos atspindžiai”, dalyvauju kasmetinėse LDTA rengiamose parodose dailės terapijos temomis.

Podiplominės studijos

2018 įgyta dailės terapijos supervizoriaus kvalifikacija.

2015m įgytas dailės terapijos profesijos pradininko statusas atitinkantis Lietuvos dailės terapijos  asociacijos priimtą profesinės kvalifikacijos standartą.

Darbo patirtis

1995-1996 dar besimokydama universitete pradėjau dirbti konsultuojančia psichologe tuomet tik įsikūrusioje Lietuvos–D.Britanijos klinikoje „Motina ir vaikas“.
1996-1997 psichologė. Vaikų darželis „Gintarėlis“. Atlikau vaikų psichinio atsparumo tyrimus, kurie buvo panaudoti rašant palyginamąjį magistro darbą „Vaikų augančių vaikų namuose psichinis atsparumas.
1999-2005 Vaiko raidos specialistė, psichologė. Kauno vaiko raidos klinika „Lopšelis“. Vertinau sutrikusio vystymosi vaikų raidą, sudarinėjau ugdymo programas, konsultavaut ėvus vaiko raidos, elgesio, bendravimo klausimais.
2005-2010 Kūrybinės saviraiškos grupių vadovė. Vaikų kūrybos namučiai UAB „Vėjų Fėja“. Vedžiau kūrybinės vaikų saviraiškos ir ugdymo užsiėmimus vaikams ir suaugusiems, vaikų vasaros stovyklas. Darbe taikiau psichologijos bei meno terapijos žinias.
2008-2010 psichologė. UAB„Žmogaus psichologijos studija“. Individualus darbas su vaikais, paaugliais turinčiais raidos, elgesio, psichosomatinių problemų. Darbe taikiau dailės terapiją. Konsultavau tėvus vaikų ugdymo, elgesio problemų sprendimo klausimais.
2010-dabar psichologė.VŠĮ Kūrybos terapijos namai vadovė. Individualus ir grupinis darbas su vaikais, šeima taikant dailės terapijos metodus. Dirbu individualiai ir vedu dailės saviraiškos ir kūrybiškumo ugdymo grupes vaikams, paaugliams. Konsultuoju tėvus vaikų ugdymo, elgesio problemų sprendimo klausimais. Rašau straipsnius ir vedu seminarus dailės terapijos, vaiko psichologijos temomis. Vedu dailės užsiėmimus suaugusiems Kaune ir kituose miestuose.

Narystė

2000-2006 Lietuvos humanistinės psichologijos asociacijos narė.
2004-dabar Lietuvos dailės terapijos  asociacijos narė.

2015- Vaiko ir šeimos asociacijos narė

2020- EFAT Europos dailės terapeutų federacijos narė

Visuomeninė veikla

„Psichologinis vaiko raidos vertinimas“ 2003, Kaunas , „Vaikų raidos sutrikimai“ skyriaus autorė. Knyga skirta studentams, gydytojams rezidentams, abilitacijos specialistams.
2008-2013 žurnalas „Aš ir psichologija“. Rašiau straipsnius meno terapijos, vaikų psichologijos temomis.
2009-2010 Kauno klinikos, Vaikų onkologijos skyrius. Lankanti dailės terapeutė-savanorė. Dirbau individualiai ir grupėje su skyriuje gulinčiais vaikais, taikiau meno terapijos metodus.

Nuolat dalyvauju viešuose labdaros, visuomeniniuose projektuose.

Teikiau savanorišką pagalbą karo pabėgėliams iš Ukrainos.
Esu Nojaus ir Ievos mama.